vineri, 27 martie 2009

Documente necesare la depunerea bilantului

- raport AGA
- raport administrator
- declaratie administrator
- formularul de bilant, listat cu ajutorul aplicatiei
- note explicative - 10 la numar
- raport cenzori (unde este cazul)
- balanta de verificare la 31.12.2008 nume si prenume in clar si semnatura celui care le-a intocmit, stampila societatii
- copie CUI

Toate documentele de mai sus se vor intocmi in cate 3 exemplare si se vor atasa la bilant , deasupra se pune bilantul.Depunerea bilantului se va face prima data la Administratia Finantelor Publice de care apartine contribuabilul, in 3 exemplare pe hartie si pe suport electronic (discheta).Un exemplar va ramane la DGFP si doua la contribuabil.Unul din cele doua exemplare ramase la contribuabil impreuna cu salvarea electronica trebuie depus la Registrul Comertului, pe baza unei cereri de depunere a situatiilor financiare. Cererea de depunere se poate completa online sau direct la sediul Registrului Comertului.
Termenul de depunere al bilantului, dar si al Declaratiei 101 este de 29 mai 2009, adica la 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar pentru toti agentii economicii indiferent de forma de organizare sau de proprietate.
Societatile cooperatiste, asociatiile fara scop patrimonial si celelelalte persoane juridice au termen de depunere de 29.04.2009, adica dupa 120 de zile de la incheierea exercitiului fianciar.
Societăţile înfiinţate in anul 2008, dar care nu au avut activitate, trebuie sa depuna o declaraţie in acest sens in termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiilor financiare.

joi, 26 martie 2009

Acte necesare incheierii contractului individual de munca

- copie C.I/B.I ,certificat de nastere, certificat de casatorie(daca se schimba numele);
- acte(certificate,diplome) privind existenta studiilor si a calificarii necesare pentru exercitarea viitoarelor obligatii de serviciu (intr-o anumita functie sau meserie);
- cartea de munca;
- adeverinta medicul de familie care constata faptul ca salariatul este apt pentru prestarea activitatii ;
- cazier judiciar;
- livret militar;
- nota lichidare de la locul de munca anterior;
- declaratia salariatului pe proprie raspundere – nu poseda carnet de munca;